Untaian Nama Bayi Perempuan Islam Modern Awal Dari S – Nama bayi Perempuan berikut adalah nama bayi Perempuan modern khususnya nama bayi Perempuan modern Islami dengan awalan huruf S, lengkap dengan arti nama bayi pada tiap nama. Sapa tau ada yg cocok untuk putri Anda.

nama bayi perempuan islami

Sa’adah Dhiyaul Hazimah : Perempuan tetiti yang mendapat cahaya kebahagiaan dan petunjuk dari Tuhan.
Sa’adah : kebahagiaan
Dhiyau : cahaya, petunjuk
Hazimah : perempuan teliti, cermat
Panggilan : Sa’adah/Nurul

Sa‘adah Khairul Hissi : Perempuan yang peka terhadap perasaan orang lain dan mendapat kebahagiaan hidup.
Sa’adah : kebahagiaan
Khairu : paling baik
Hissi : rasa, atensi
Panggilan : Sa’adah

Sakhiya Raisa Afifah : Perempuan yang murah hati, kaya, dan selalu menjaga kehormatan.
Sakhiya : murah hati
Raisa : kaya
Afifah : menjaga kehormatan, terpelihara
Panggilan : Raisa/Afifah

Salima Azka Fithriya : Perempuan yang sehat, selamat, bersih, dan suci.
Salima : yang selamat, yang sehat
Azka : bersih
Fithriya : suci
Panggilan : SaIima/Azka

Salma Kalha Nabilah : Wanita cerdik/mahir yang mendapatkan keselamatan dan perkembangan hidup.
Salma : selamat, sejahtera
Nasyiah : berkembang
Nabilah : cerdik, mahir
Panggilan : Salma/Nabila

Salma Raja Nur Karimah : Wanita sejahtera yang memiliki harapan tinggi dan menerangi kemuliaan hidup.
Salma : selamat, sejahtera
Raja : harapan
Nur : cahaya
Karimah : kemuliaan
Panggilan : Karimah/Salma

Salwa Amirah Azhar : Perempuan cantik yang berbudi pekerti manis dan mendapatkan kedudukan mulia.
Salwa : madu
Amirah : permaisuri, puteri raja
Azhar : bunga
Panggilan : Salwa/Azhar

Salwa Rahmatul Hidayah : Wanita berbudi manis pemberi kepada sesama dan menunjukkan kepada jalan yang benar.
Salwa : madu
Rahmat : pemberian
Hidayah : petunjuk
Panggilan : Rahma

Salwa Tasamratul Fuadah : Perempuan pandai menghibur yang menjadi buah hati.
Salwa : yang menghibur
Tsamrah : buah
Al-Fuadah : hati
Panggilan : Salwa

Samha Aulia Nisa : Wanita yang mampu memimpin umat dengan berjiwa toleran.
Samha: toleransi, akur
Aulia: mengatur, memerintah
Nisa: wanita
Panggilan: Nisa/Samha

Sarah Luthriya Jamilah : Perempuan yang menggembirakan, lemah lembut, dan cantik.
Sarah : menyenangkan, menggembirakan
Luthriya : lemah lembut
Jamilah : cantik, indah
Panggilan : Sarah

Shafa Fadhilah Mumtazah : Perempuan bersih, lembut, unggul, dan istimewa.
Shafa : jernih, bersih, lembut
Fadhilah : utama, lebih unggul
Mumtazah : istimewa
Panggilan : Shafa

Shafi Shafiyatul Aini : Perempuan suci bersih dan bening yang enak untuk dipandang.
Shafi : jernih, bening
Shafiyah : bersifat bersih, jernih, bening
Al-Aini : mata, pandangan
Panggilan : Shafi/Aini

Shafira Nurul Husna : Perempuan yang memiliki kulit kekuning-kuningan dan memancarkan cahaya yang baik.
Shafira : kuning
Nur : cahaya
Husna : baik, bagus
Panggilan : Husna/Nurul

Shahwah Silmi Kafah : Perempuan yang membangkitkan kesejahteraannya secara menyeluruh/sempurna dalam segala aspek kehidupan.
Shahwah : kebangkitan
Silmi : selamat, sejahtera
Kafah : seluruh, semua
Panggilan : Silka/Silmi

Silfa Qarin Faidah : Wanita yang suka berbuat baik dan bermanfaat bagi sesama manusia.
Silfa : perbuatan baik
Qarina : yang menemani
Faidah : bermanfaat
Panggilan : Silfa/Faida

Silmi Dhiya Adilah : Wanita yang mendapatkan kesejahteraan dan menerangi nilai-nilai keadilan.
Silmi : selamat, sejahtera
Dhiya : cahaya
Adilah : keadilan
Panggilan : Silmi/Adila

Siti Fathimah Nur Fauziah : Wanita baik-baik yang mendapatkan cahaya kemenangan dan Allah.
Siti : wanita yang baik
Fathimah : nama puteri Rasulullah
Nur : cahaya
Fauziah : kemenangan
Panggilan : Fauziah/Siti

Siti Hafshah Ulfiyah : Wanita baik-baik yang menyukai kehidupan harmonis (seperti Aisyah dengan suaminya).
Siti : perempuan yang baik
Hafshah : istri Rasulullah Saw
Ulfiyah : harmonis, akur
Panggilan : Ulfi

Siti Hilyah Mahmudah : Perempuan yang baik, terpuji, dan berkilau bagaikan perhiasan.
Siti : perempuan yang baik
Hilyah : perhiasan
Mahmudah : terpuji
Panggilan : Hilyah

Siti Himayah Mustaqimah : Wanita baik-baik yang bisa memelihara diri dan memiliki komitmen tinggi/lurus.
Siti : wanita yang baik
Himayah : pemeliharaan
Mustaqimah : lurus, tegak
Panggilan : Himaya

Siti Husniah Nur ‘Aisyah : Perempuan cantik yang bisa memberi petunjuk terhadap kebaikan dalam kehidupan.
Siti : perempuan yang baik
Husniah : indah
Nur : cahaya
‘Aisyah : kehidupan
Panggilan : Nur/Aisyah/Husni

Siti Nurjannah Humaira : Wanita terhormat yang menjadi cahaya surga.
Siti : wanita yang baik
Nur : cahaya
Jannah : surga
Humaira : kemerah-merahan
Panggilan : Mumaira

Siti Syarah Zulfiya : Wanita baik-baik yang memiliki kelapangan jiwa dan dekat dengan Tuhannya.
Siti : wanita yang baik
Syarah : penjelasan, lapang
Zulfiya : dekat
Panggilan : Siti/Syarah

Siti Zulaikha Wardati Naila : Wanita baik-baik yang cantik dan indah, bisa menggapai cita-cita hidupnya.
Siti : nama terhormat dan baik
Zulaikha : wanita yang sangat mencintai Nabi Yusuf
Wardati : bunga mawar
Naila : mendapatkan, memperoleh
Panggilan : Warda/Naila

Suhalia Nur Salamah : Perempuan yang bersinar dan memiliki cahaya keselamatan.
Suhalia : bintang
Nur : cahaya
Salamah : keselamatan
Panggilan : Nur

Syafa Maulida Munifah : Perempuan yang dilahirkan dengan sehat dan luhur martabatnya.
Syafa : sembuh, kesembuhan
Maulida : dilahirkan
Munifah : agung luhur martabat
Panggilan : Maulida

Syafiya Rahmati Nabhani : Wanita yang sehat lahir batin, cerdas dalam berpikir, dan suka memberi kepada sesama.
Syafiya : sembuh, sehat
Rahmati : suka memberi
Nabhani : Rahma

Syahda Jauharotun Nafisah : Perempuan manis yang indah, berharga bagaikan mutiara.
Syahda : madu
Jauharotun : mutiara
Nafisah : berharga
Panggilan : Nafisah

Syahida Luthfiya Nur Khairiyyah
Syahida : yang jujur, terpercaya : Perempuan jujur, lemah lembut yang memiliki cahaya kebaikan.
Luthfiya : lemah lembut
Nur : cahaya
Khairiyyah : kebaikan
Panggilan : Syahida

Syahira Najla Jamilah : Perempuan masyhur yang lebar matanya dan indah.
Syahira : yang masyhur, terkenal
Najla : lebar matanya
Jamilah : indah, bagus
Panggilan : Najla

Syahuma Siti Rasyidah : Perempuan yang cerdas, pandai, baik, dan selalu membimbing dalam kebaikan.
Syahuma : mempunyai otak pandai, cerdas, cerdik
Siti : wanita yang baik
Rasyidah : penunjuk jalan kebenaran, pembimbing
Panggilan : Rasyidah

Syakhira Akhyarul Husna : Perempuan pilihan yang terkenal dengan kebaikan, keindahannya.
Syakhira : yang masyhur, terkenal, tenar
Akhyar : terpilih, pilihan utama
Al-Husna : kebaikan, kebaikan, keindahan
Panggilan : Syakira

Syarifa Sayyidati Maryam : Wanita mulia yang dihormati oleh sesama dan menjaga kesucian diri (seperti Siti Maryam, ibu Nabi Isa).
Syarifa : mulia, agung
Sayyidah : tuan
Maryam : ibu Nabi Isa
Panggiían : Syarifa

Syarifah Athiyya Azmiah : Wanita yang mulia dan berpribadi konsisten.
Syanifah : mulia
Athiyya : pemberian
Azmiah : teguh, konsisten
Panggilan : Azmi

Syarifah Halimatusa’diyah : Wanita berhati mulia yang bijaksana dan mendapat kebahagiaan dunia akhirat.
Syarifah : mulia
Halimah : dermawan, bijaksana
Sa’diyah : bahagia
Panggilan : Halimah/Saidah

Syarifatun Nisa Thafana : Kemuliaan seorang pemimpin yang baik akhlaknya.
Syarifatun : tinggi
Nisa : perempuan
Thafana : yang baik akhlaknya
Panggilan : Syifa

Syauqi Auliya Al Ghifari : Pemimpin wanita yang rindu dan berharap terhadap ampuanan Allah.
Syauqi : kerinduan
Auliya : pengurus, pengatur, pemimpin
Ghifari : ampunan
Panggilan : Auliya

Syifa Alwan Nuroniyah : Perempuan indah yang menjadi obat penenang semacam cahaya yang menyinari kegelapan.
Syifa : obat, kesembuhan
Alwan : warna, bentuk
Nuroniyah : bangsa cahaya
Panggilan : Alwan

Syifa Azmi Rayatillah : Wanita yang menjadi penawar hati, memiliki kehendak yang kuat agar bertemu dengan Tuhan (rajin beribadah).
Syifa : obat
Azmi : kehendak, keinginan
Rayatutullah : penglihatan Allah
Panggilan : Syifa/Azmi

Syifa Nabiha Zamani : Wanita yang bercahaya dan menjadi penawar/obat zaman.
Syifa : obat
Nabiha : cerdik, mulia
Zamani : waktu, masa
Panggilan : Syifa

Syifa Nur Shabrina Makna dan Doa: Wanita yang menjadi penerang ke jalan yang benar dan memiliki kesabaran tinggi.
Syifa : obat, penawar
Nur : cahaya
Shabrina : kesabaran
Panggilan : Syifa

Jika Anda ingin membaca judul artikel sebelumnya, silahkan klik Untaian Nama Bayi Perempuan Islam Modern Awal Dari R.

Topik yang serupa dengan artikel ini, dapat Anda temukan dalam kategori Nama Bayi Perempuan. Semoga bermanfaat. Silahkan kunjungi rangkaian Nama Bayi Perempuan kami yang lain.