Nama Bayi Perempuan Kristen

Calah: Usia tua
Cana: Semangat, Perhatian
Candace: Asal mula
Carlise: Gadis kecil yang suci
Carlissa: Gadis kecil yang suci (bentuk lain dari Carlise)
Carmel: Kebun anggur
Carmela: Kebun anggur
Carmelina: Kebun anggur
Carmeline: Kebun anggur
Carmella: Kebun anggur
Carmen: Lagu
Casiphia: Perak, putih, berkilau
Cathalina: Tidak tercela dan berguna
Ceisha: Pelindung (bentuk lain dari Chasia)
Cendis: Asal mula (Candace)
Cha: Pelindung (Chasia)
Chaba: Kehidupan
Chabah: Kehidupan
Chaka: Kehidupan
Chana: Anggun
Chanah: Anggun
Charity: Kesayangan, berharga
Chasia: Pelindung
Chasidah: Saleh
Chassa: Melindungi
Chasya: Pelindung
Chasye: Pelindung
Chava: Kehidupan
Chaviva: Yang dikasihi
Chavive: Yang dikasihi
Chaya: Kehidupan
Chayka: Kehidupan
Chedva: Riang gembira
Cheisa: Pelindung (bentuk lain dari Chesa)
Chephzibah: Kesukaan kami
Chesa: Pelindung (Chasia)
Chiva: Kehidupan, yang dikasihi (Chava, Chaviva)
Chloe: Kumpulan bunga
Christel: Pengikut Kristus
Cicilia: Baju bulu domba
Claudia: Berhenti, terpincang – pincang
Cochava: Bintang
Cristophe: Bentuk feminin dari Christopher (Pembawa ajaran Kristus)

Anda berada pada Nama Bayi Perempuan Kristen Huruf: C