Blog ini saya tujukan untuk membantu papa dan mama baru dalam mencari dan menemukan nama bayi perempuan yang cocok di hati. Sumber nama bayi perempuan disini saya kumpulkan dari berbagai sumber dan terus saya upayakan mengenai kelengkapan data base nama-nama anak perempuan

Tolong dimaklumi kalau tulisan yang saya buat tidak seperti penulis profesional dan saya menganjurkan untuk membandingkan informasi yang ada disini dengan blog/website lain atau dari buku-buku yang banyak beredar mengenai nama bayi khususnya nama perempuan. Semoga daftar nama bayi yang ada disini bisa menjadi bahan masukkan bagi papa dan mama.

Akhir kata, selamat menantikan si anak kesayangan yang akan segera hadir untuk melengkapi hidup kita di dunia.