Nama Anak Wanita Kristen

Paili: Dingin
Pall: Dingin
Paz: Emas
Paza: Emas
Pazia: Emas
Pazice: Emas
Pazit: Emas
Penina: Mutiara
Peninah: Mutiara
Perez: Mengabdi pada Tuhan
Perke: Mengabdi kepada Tuhan
Persis: Keramah tamahan, kerja keras
Perzsi: Mengabdi kepada Tuhan
Perzsike: Mengabdi kepada Tuhan
Phoebe: Satu – satunya yang terang
Pili: Keajaiban
Poll: Dingin
Polly: Kecil
Priscilla: Kuno

Anda berada pada Nama Bayi Perempuan Kristen Huruf: P