Untaian Nama Bayi Perempuan Islam Modern Awal Dari H – Kehadiran seorang anak perempuan adalah berkah dan titipan dari Allah SWT yang selalu dinanti setiap pasangan. Memberikan Nama Bayi Perempuan Islam diharapkan semakin menambah keberkahan.

Bunda dan Ayah tentu memiliki harapan agar anak perempuannya kelak menjadi anak yang solehah dan berakhlak. bunda bisa memilih untaian nama bayi perempuan islam modern awal dari h dengan makna yang baik supaya menjadi doa kebaikan baginya.

Diharapkan rangkaian untaian nama bayi perempuan islam modern awal dari h yang terdiri dari 3 kata yang artinya sempurna, cerdas, dan harum berikut ini sesuai dengan kriteria nama yang bagus untuk calon buah hati Anda.

Berikut adalah untaian nama bayi perempuan islam modern awal dari h, yang memiliki arti sempurna, cerdas, serta harum, yang bisa Anda gunakan.

nama bayi perempuan islami

Rangkaian Nama Bayi Perempuan Islam Modern Awal Dari H

1. Habibah Qidzama Lathifah : Anak perempuan yang mulia, dermawan, dan lembut.

 • Habibah : Kekasih
 • Qidzama : Mulia, dermawan
 • Lathifah : Lembut
 • Panggilan : Habibah

2. Haffafa Dawamatul Abdi : Bayi perempuan yang terus menerus menyinari penghambaan kepada Tuhannya.

 • Haffafa : Bersinar, tipis, damai, lembut
 • Dawamah : Terus-menerus
 • Abdi : Hamba, penyembahan
 • Panggilan : Hafa/Dawamah

3. Hafizha Daimah Kalimatillah : Wanita yang selamanya memelihara kitab suci Allah.

 • Hafizha : Pelindung
 • Daimah : Tetap, langgeng
 • Kalimah : Kalimat, ucapan
 • Allah : Allah
 • Panggilan : Daimah/Hafizha

4. Hafsha Kamilatunnisa : Anak wanita yang mempunyai kepribadian sempurna.

 • Hafsha : Istri Rasulullah; putri dan Khalifah Umar
 • Kamilah : Sempurna
 • Nisa : Wanita
 • Panggilan : Nisa/Kamilah

5. Hafsya Ikhwah Shalihah : Perempuan yang sungguh-sungguh setia dan shalehah.

 • Hafsya : Sungguh-sungguh
 • Ikhwah : Saudara perempuan
 • Shalihah : Shalihah, baik
 • Panggilan : Hafsya

6. Haibah Ma’rifatunnisa : Wanita yang berwibawa karena memiliki ilmu pengetahuan.

 • Haibah : Wibawa
 • Ma’rifatu : Pengetahuan
 • Nisa : Wanita
 • Panggilan : Nisa/Haibah

7. Haida Zahratussalamah : Bayi perempuan indah yang selalu bertaubat sehingga mendapat keselamatan.

 • Haida : Seorang wanita yang bertobat banyak
 • Zahrah : Bunga
 • Salamah : Keselamatan
 • Panggilan : Haida/Zahra

8. Hajar Tsamratul Mudhiah : Perempuan yang bermanfaat dan bisa menyinari kehidupan orang lain.

 • Hajar : Istri Nabi Ibrahim
 • Tsamratu : Buah-buahan
 • Mudhiah : Menyinari
 • Panggilan : Hajar/Mudhiah

9. Halwa Futuhan Fatiya : Anak perempuan yang cerdas, berwajah manis dan rupawan.

 • Halwa : Manis
 • Futuhan : Cerdas, pandai
 • Fatiya : Pemudi, perempuan
 • Panggilan : Halwa

10. Halwa Safna Bintani : Seorang anak wanita yang memiliki sifat lemah lembut dan punya senyuman manis.

 • Halwa : Manis
 • Safna : Halus, lembut
 • Bintani : Anak perempuan
 • Panggilan : Halwa

11. Hana Dalilatul Inayah : Perempuan yang mudah mendapatkan rezeki sebagai tanda perhatian Tuhan.

 • Hana : Mendapat rezeki tanpa susah
 • Dalila : Petunjuk, tanda
 • Inayah : Perhatian, pertolongan
 • Panggilan : Hana/Dalila

12. Hania Yaminah Fauziah : Wanita yang mendapat kebahagiaan dan keberkahan serta kemenangan.

 • Hania : Wanita yang bahagia
 • Yaminah : Diberkahi
 • Fauziah : Menang
 • Panggilan : Hania

13. Haniah Aini Barakatul Anam : Wanita yang menebar keberkahan Tuhan bagi makhluknya.

 • Haniah : Yang mengucapkan selamat
 • Aini : Mata
 • Barakatu : Keberkahan
 • Anam : Makhluk
 • Panggilan : Haniah/Aini

14. Hanima Munshifa Rahah : Bayi oerempuan terhormat yang pandai berbuat adil dan mendapatkan kemakmuran hidup dunia akhirat

 • Hanima : Wanita yang baik-baik, terhormat
 • Munshifa : Yang adil
 • Rahah : Nyaman, tenang, makmur
 • Panggilan : Hanima/Shifa

15. Hannah Damia Zakiyah : Wanita bijak yang mendapatkan kasih sayang dan kesucian diri.

 • Hannah : Kasih sayang
 • Damia : Kebijakan
 • Zakiyah : Kesucian
 • Panggilan : Haniah/damia

16. Hanum Luthfiyah Salsabila : Wanita yang memiliki budi pekerti baik dan selalu lemah lembut kepada sesama yang akan mendapatkan kenikmatan surga

 • Hanum : Wanita yang baik
 • Luthfiyah : Lembut
 • Salsabila : Mata air di dalam surga
 • Panggilan : Salsa/Luthfi

17. Hanunah Shadiqatul Wa’di : Wanita penepat janji yang sangat mengasihani sesama manusia.

 • Hanunah : Yang amat mengasihani
 • Shadiqatu : Yang jujur, benar
 • Wa’di : Janji
 • Panggilan : Hanun/Shadiqah

18. Hashinah Nurul Istiqamah : Wanita yang membentengi dan menerangi diri dengan sifat istiqamah.

 • Hashinah : Benteng yang kokoh
 • Nurul : Cahaya
 • Istiqamah : Keteguhan, konsisten
 • Panggilan : Nurul

19. Hasna Fakhma Faridha : Bayi perempuan yang cantik, elok, mulia dan memiliki kehidupan yang mulia.

 • Hasna : Bagus, cantik, elok
 • Fakhma : Agung, mulia
 • Faridha : Bahagia
 • Panggilan : Hasna

20. Hasna Naila Rahimah : Wanita yang baik dan mendapatkan kasih sayang dari Tuhannya.

 • Hasna : Baik, bagus
 • Naila : Mencapai, mendapatkan
 • Rahimah : Pengasih
 • Panggilan : Hasna/Rahima

21. Hasnah Najmatul Hayah : Perempuan cantik yang menjadi bintang kehidupan.

 • Hasnah : Bagus, cantik
 • Najmah : Bintang
 • Al-Hayah : Kehidupan
 • Panggilan : Hasnah

22. Hasya Naila Mufida : Perempuan cerdas, sempurna akalnya yang mendapatkan kemanfaatan dalam hidup.

 • Hasya : Yang sempurna akalnya
 • Naila : Memperoleh, mendapatkan
 • Mufida : Manfaat, berguna
 • Panggilan : Naila

23. Hiddah Sayyidatunnisa : Perempuan cerdik dan pintar yang menjadi pemimpin.

 • Hiddah : Cerdik, pintar
 • Sayyidah : Pemimpin
 • An-nisa : Perempuan
 • Panggilan : Sayidah

24. Hikmah Faridha Rahmani : Perempuan yang melimpah kasih sayangnya.

 • Hikmah : Hikmah
 • Faridha : Melimpah ruah
 • Rahmani : Sebangsa kasih sayang
 • Panggilan : Hikmah

25. Hilalah Naura Hayati : Perempuan yang bisa menyinari kehidupannya.

 • Hilalah : Bulan sabit
 • Naura : Menyinari
 • Hayati : Kehidupan
 • Panggilan : Naura

26. Hilya Nurul Azkia : Perempuan yang indah, cerdas, dan bisa memberikan petunjuk kepada kebenaran.

 • Hilya : Perhiasan kecil, ornamen
 • Nur : Cahaya
 • Azkia : Cerdas, pintar
 • Panggilan : Hilya/Azkia

27. Hilyah Ajla Adzkia : Perempuan indah yang memiliki dan dihiasi dengan kecerdasan tinggi.

 • Hilyah : Perhiasan
 • Ajla : Jelas, terang
 • Adzkia : Cerdas, pintar
 • Panggilan : Hilyah

28. Hisanah Amalia Wardani : Perempuan indah dan cantik yang memiliki cita-cita tinggi.

 • Hisanah : Cantik
 • Amalia : Cita-cita, keinginan
 • Wardani : Bunga mawar
 • Panggilan : Hisanah/Amalia

29. Hizwah Kasyida Rahmah : Perempuan terhormat, pekerja keras, dan dirahmati Allah Swt.

 • Hizwah : Terhormat
 • Kasyida : Pekerja keras
 • Rahmah : Rahmat Allah Swt
 • Panggilan : Rahmah

30. Hubbah Kaisa Durri : Anak cewe yang cerdas, penyayang dan bersinar terang.

 • Hubbah : Kekasih
 • Kaisa : Elok, cerdas
 • Durri : Bintang bercahaya
 • Panggilan : Kaisa

31. Hujrah Fahima Ghariza : Perempuan kaya yang memiliki pemahaman serta setia.

 • Hujrah : Kaya
 • Fahima : Paham
 • Ghariza : Taat, setia
 • Panggilan : Fahima

32. Hulwah Asma Faridah : Perempuan berbudi manis yang bermartabat tinggi.

 • Hulwah : Manis
 • Asma : Putri Abu Bakar
 • Faridah : Permata yang mahal
 • Panggilan : Asma/Faridah

33. Humaira Syadza Mahmudah : Perempuan petualang yang bersih putih serta terpuji.

 • Humaira : Putih
 • Syadza : Petualang
 • Mahmudah : Terpuji
 • Panggilan : Humaira

34. Husna Farisah Muthmainnah : Perempuan petualang yang bersih putih serta terpuji.

 • Husna : Yang cantik, bersih, dan mahir
 • Farisah : Pengemudi, petualang
 • Muthmainnah : Yang jiwanya tenang
 • Panggilan : Humaira

35. Husni Haibah Amanatullah : Seorang gadis baik yang berwibawa sebagai amanat dari Allah.

 • Husni : Baik
 • Haibah : Wibawa
 • Amanatullah : Titipan, amanat Allah
 • Panggilan : Husni/Haiba

36. Husniah Fahma Salsabila : Anak perempuan cantik dan indah yang memiliki pemahaman tinggi calon penghuni surga.

 • Husniah : Indah
 • Fahma : Pemahaman, pengertian
 • Salsabila : Mata air di surga
 • Panggiian : Husni/Fahma

37. Husnul Khatimah Naifah : Seorang perempuan baik-baik yang berkedudukan tinggi.

 • Husnul : Baik
 • Khatimah : Ujung, akhir
 • Naifah : Berkedudukan tinggi
 • Panggilan : Husnul

38. Huwaida Firhah Salimah : Bayi perempuan lemah lembut yang berbahagia dan sejahtera.

 • Huwaida : Lemah lembut
 • Firhah : Bahagia
 • Salimah : Selamat, sejahtera
 • Panggilan : Firhah/Salaima

39. Habiba Adela Adeline : Anak perempuan yang sangat peyayang, mulia dan memiliki keturunan bangsawan.

 • Habiba : Tercinta, tersayang
 • Adela : Bangsawan, mulia
 • Adeline : Kebebasan, Perempuan Mulia
 • Panggilan : Adela

40. Hana Agatha Zahrah : Seornag gadis cantik yang salihah, ramah dan memiliki wjah rupawan.

 • Hana : Satu Agama, Bunga
 • Agatha : Baik, Ramah
 • Zahrah : Bunga
 • Panggilan : Agatha/Hana

41. Harsha Aliah Rahmatiani : Anak cewe yang memiliki kedudukan tinggi dan penuh belas kasihan dalam dirinya.

 • Harsha : Perempuan
 • Aliah : Yang Tinggi
 • Rahmatiani : Rahmat, belas kasihan
 • Panggilan : Harsha/Aliah

42. Harum Adia Diyanah : Seorang wanita yang harum, salihah dan merupakan anugerah Tuhan yang paling indah.

 • Harum : Seorang Wanita Yang Wangi
 • Adia : Hadiah dari Tuhan
 • Diyanah : Agama
 • Panggilan : Harum

43. Hedva Fahima Adawiyah : Bayi perempuan yang lembut, cerdas dan kelak tumbuh jadi wanita sufi yang salihah.

 • Hedva : Seorang Yang Lembut
 • Fahima : Cerdas, Orang Yang Faham
 • Adawiyah : Seorang wanita sufi
 • Panggilan : Fahima

44. Helia Zahira Anindita : Seorang putri cantik yang lahir dengan baik, cerah dan sempurna.

 • Helia : Matahari Yang Terang
 • Zahira : Bunga Yang Mekar
 • Anindita : Sempurna
 • Panggilan : Zahira

45. Hilda Zaskia Faranisa : Seorang anak wanita pejuang yang suci, murni dan memiliki kehidupan yang gembira.

 • Hilda : Wanita Pejuang
 • Zaskia : Suci, murni
 • Faranisa : Perempuan yang gembira
 • Panggilan : Hilda

Itulah tadi penjelasan tentang untaian nama bayi perempuan islam modern awal dari h bermakna sempurna, cerdas, dan harum. Diantara koleksi nama tersebut manakah rangkaian yang akan Bunda pilih?