Untaian Nama Bayi Perempuan Islam Modern Awal Dari N – Nama bayi Perempuan berikut adalah nama bayi Perempuan modern khususnya nama bayi Perempuan modern Islami dengan awalan huruf N, lengkap dengan arti nama bayi pada tiap nama. Sapa tau ada yg cocok untuk putri Anda.

nama bayi perempuan islami

Nabila Hazimah Huriyatunnisa : Wanita cerdik yang sangat teliti dalam segala hal dan pelopor kebebasan dunia wanita.
Nabila : cerdik, mahir
Hazimah : sangat teliti
Huriyah : kemerdekaan
Nisa : perempuan
Panggilan : Nisa/Nabila

Nabila Nur Rabbani : Perempuan cantik dan indah yang memiliki cahaya ketuhanan/shalehah.
Nabila : cantik, indah
Nur : cahaya
Rabbani : ketuhanan
Panggilan : Nabila

Nabila Tsaniya Akbari : Wanita cerdik yang akan mendapat pujian agung/mulia.
Nabila : mahir, cerdik
Tsaniya : pujian
Akbari : besar, agung
Panggilan : Nabila/Saniya

Nada Farah Maulida : Perempuan yang murah hati serta dilahirkan dalam kesenangan.
Nada : murah hati
Farah : senang
Maulida : dilahirkan
Panggilan : Nada

Nada Inaya Nurul Fatihah : Wanita yang mendapat perlindungan dan petunjuk dari Tuhan dalam melakukan suatu hal.
Nada : embun di pagi hari
Inaya : perlindungan, pertolongan
Nur : cahaya
Fatihah : pembuka
Panggilan : Nada

Nadhia Hilla Aufa : Wanita yang mampu menyeru dan memberikan solusi kepada kebaikan yang berjiwa pemaaf.
Nadia : penyeru, pengajak
Hilla : memberi jawaban, solusi
Aufa : ampunan
Panggilan : Nadia/Aufa

Nadhira Nur Maulida : Perempuan cantik, elok yang memancarkan cahaya keindahan sejak lahir.
Nadhira : elok, cantik
Nur : cahaya
Maulida : kelahiran, lahir
Panggilan : Maulida/Nadhira

Nadia Maulidah Husna : Murah hati serta dilahirkan dalam kebaikan.
Nadia : murah hati, dermawan
Maulidah : dilahirkan
Husna : baik, kebaikan
Panggilan : Nadia

Nadia Nuri Rahmani : Perempuan pemurah yang mampu mengajak kepada kebenaran dan memberikan petunjuk kepada kebenaran.
Nadia : penyeru
Nuri : cahaya
Rahmani : suka memberi
Panggilan : Nadia/Nuri

Nadzira Qurbah Shalihah : Perempuan yang selalu waspada, mendekatkan diri kepada Allah, serta shalehah.
Nadzira : waspada
Qurbah : mendekatkan diri kepada Allah
Shafihah : shalehah, baik
Panggilan : Nadzira

Nafhah Wafa Naila : Perempuan yang harum akhlaknya, mulia, dan selalu menepati janji.
Nafhah : harum
Wafa : menepati janji
Naila : mulia, cerdik
Panggilan : Naila/Wafa

Nafilah Zaina Rodhiya : Wanita yang memiliki keunggulan pada dirinya dan pandai menghiasi dirinya dengan sikap ridho terhadap ketentuan Tuhannya.
Nafilah : tambahan, anjuran
Zaina : perhiasan, keindahan
Rodhiya : ridho, rela
Panggilan : Zaina/Dhiya

Nafisah Aliyatul Hak : Wanita yang memiliki harga diri tinggi dan berpegang terhadap kebenaran.
Nafisah : berharga, melimpah ruah
Aliyatu : tinggi, luhur
Hak : kebenaran
Panggilan : AIiya/Nafis

Nafisah Qisthi Munifah : Berharga, adil, dan luhur martabatnya.
Nafisah : bahagia
Qisthi : adil, rezeki
Munifah : luhur, tinggi
Panggilan : Munifah

Naila Khalila Fashiha : Perempuan yang mulia, fasih lisannya, serta dicintai.
Naila : mulia, cerdik
Khalila : kekasih
Fashiha : fasih lisan
Panggilan : Naila

Najla Azhari Rahmatillah : Wanita cantik dan indah yang berakhlak baik dan dirahmati oleh Allah.
Najla : mata yang bagus/elok, orang yang baik
Azhari : bunga
Rahmatillah : kasih sayang Allah
Panggilan : Najla/Azhari

Najla Hilyah Mahmudah : Lebar matanya, indah, serta terpuji.
Najla : lebar dan indah mata
Hilyah : perhiasan
Mahmudah : terpuji
Panggilan : Hilyah

Najmi Nurul Husaini : Wanita yang bisa memberikan petunjuk kepada orang lain akan kebaikan dan kebenaran.
Najmi : bintang
Nur : cahaya, penerang
Husaini : kebaikan
Panggilan : Najmi

Najwa Hizwatul Maulida : Perempuan yang terlahir dengan selamat dan memiliki kedudukan yang tinggi, terhormat.
Najwa : selamat
Hizwatu : memiliki kedudukan, kehormatan
Maulida : dilahirkan
Panggilan : Najwa

Namila Masihal Minnah : Perempuan cekatan yang cantik sebagai anugrah dari Allah Swt.
Namila : cekatan, tangkas
Masiha : yang bagus, cantik parasnya
Al-Minnah : karunia, anugrah
Panggilan : Namila

Namira Dhiba Mardhiyyah : Perempuan yang bersih dan indah bagaikan mutiara serta diridhai Allah Swt.
Namira : bersih
Dhiba : mutiara
Mardhiyyah : diridhai Allah
Panggilan : Namira

Nashiha Firda Wardani : Wanita indah yang pribadinya mampu menasihati ke jalan yang benar.
Nashiha : nasihat, pepatah
Firda : sendiri
Wardani : bunga mawar
Panggilan : Firda/Wardani

Nashiha Khairunnisa : Wanita yang bisa memberikan nasihat dan pelajaran dengan nilai-nilai kebaikan.
Nashiha : nasihat, pelajaran
Khairu : kebaikan
Nisa : wanita
Panggilan : Nisa/Nashiha

Nasyita Shafwatunnisa : Perempuan yang giat dan memiliki kelembutan.
Nasyita : giat, rajin
Shafwah : kelembutan
An-nisa : perempuan
Panggilan : Nasyita

Nathisa Nisa Mumtazah : Perempuan yang memiliki ilmu dan istimewa.
Nathisa : berilmu
Nisa : perempuan
Mumtazah : istimewa
Panggilan : Mumtazah

Naura Shafa Mahbubah : Perempuan yang bersinar bagaikan cahaya, memiliki kelembutan dan disukai.
Naura : cahaya, pancaran
Shafa : lembut
Mahbubah : disukai
Panggilan : Naura/Shafa

Nayla Mujahidah Musyahidah : Perempuan sebagai anugrah dan Allah yang berperang dan syahidah.
Nayla : anugrah
Mujahidah : yang berperang
Musyahidah : yang syahid
Panggilan : Jahidah

Nayla Syarifa Nur Fadhilah : Perempuan mulia yang selalu memancarkan cahaya karunia.
Nayla : anugrah, pemberian, karunia
Syarifa : mulia, agung
Nur : cahaya
Fadhilah : keutamaan, keunggulan
Panggilan : Nayla

Nazhira Shafira Ihsana : Wanita berharga yang bisa memberi peringatan terhadap kebaikan dunia akhirat.
Nazhira : peringatan
Shafira : kuning, berharga, emas
Ihsana : kebaikan
Panggilan : Nazhira

Nazhirah Rahmah Shabariyah : Wanita yang memiliki kesabaran tinggi dan sangat berkasih sayang dalam memberi peringatan.
Nazhirah : pemberi peringatan
Rahmah : yang belas kasihan
Shabariyah : yang sabar
Panggilan : Nazhir/Rahmah

Ni’ma Shafiyaturrasyidah : Wanita yang baik dan berhati suci yang bisa menjadi pembimbing bagi orang lain.
Ni’ma : baik
Shafiyatu : suci, bersih
Rasyidah : pembimbing
Panggiian : Ni’ma

Nida Fajriyatul Huda : Wanita yang senantiasa mengajak dan memberikan petunjuk terhadap kesejahteraan hidup dunia akhirat.
Nida : seruan, ajakan
Fajriyah : sinar terang di permulaan hari, sejahtera
Huda : petunjuk, cahaya
Panggilan : Nida/Fajri

Nida Fauziya Jalilah : Wanita yang menyeru terhadap kebahagiaan dan kemuliaan.
Nida : seruan, ajakan
Fauzia : bahagia
JaIiIah : mulia, agung
Panggilan : Nida/Fauzia

Nida Rafifah Nurlaila : Wanita yang mampu mengajak dan menerangi kebenaran dengan menggunakan akhlak yang baik.
Nida : seruan, ajakan
Rafifah : berakhlak baik
Nur : cahaya
Lalia : malam
Panggilan : Nida/Laila

Nisa Hikmah Maftuhah : Wanita yang bijak dalam berbuat dan mendapatkan jalan yang terbaik dari segala permasalahan hidup.
Nisa : wanita
Hikmah : bijaksana
Maftuhah : terbuka, dibukakan
Panggilan : Nisa/Hikmah

Nisa Nur Afifah : Perempuan terpelihara yang indah dan bercahaya.
Nisa : perempuan
Nur : cahaya
Afifah : terjaga, terpelihara
Panggilan : Nisa/Afifah

Nisa Rahma Hikmatussa’diyah : Wanita pemurah yang memiliki sifat bijaksana dan mendapat kebahagiaan hidup dunia akhirat.
Nisa : perempuan
Rahma : kasih sayang
Hikmat : ilmu, kebijakan
Sa’diyah : kebahagiaan
Panggilan : Nisa/Rahma

Nisrin Luthfiya Mahmudah : Perempuan harum yang bersih seperti mawar putih, memiliki kelembutan dan terpuji.
Nisrin : mawar putih
Luthfiya : lembut
Mahmudah : terpuji
Panggilan : Nisrin

Nur Fahima Azkiyatul Azhar : Perempuan elok nan bersih yang selalu menampakan dan memancarkan cahaya ilmu.
Nur : cahaya
Fahima : faham, ilmu
Azkiyah : suci, bersih
AI-Azhar : jelas, tampak, zahir
Panggilan : Azhar/Fahima

Nur Fitri Maulida Hasanah : Perempuan suci yang selalu memancarkan cahaya keindahan.
Nur : cahaya
Fitri : kesucian, kebersihan
Maulida : kelahiran
Hasanah : bagus, indah, baik
Panggilan : Maulida

Nur Hasanah Azhari : Wanita yang menjadi penghias kebaikan dan menunjukkan ke jalan yang benar.
Nur : cahaya
Hasanah : kebaikan
Azhari : bunga
Panggilan : Azhari/Nur

Nur Hikmah Ula Hasibah : Wanita yang menerangi kebijaksanaan dan meninggikan derajat keturunan keluarganya.
Nur : cahaya
Hikmah : bijaksana
UIya : tinggi, mulia
Hasibah : keturunan yang terhormat
Panggilan : Haliza/Nur

Nur Lailatul Jamilah : Perempuan cantik nan indah bagaikan cahaya malam yang menerangi keindahan alam.
Nur : cahaya
Laila : malam
Jamilah : yang indah
Panggilan : Jamilah/Nur

Nur Siti Muti’ah : Perempuan baik-baik yang taat kepada perintah Tuhannya dan memberikan petunjuk kepada kebenaran.
Nur : cahaya, penerangan
Siti : wanita yang baik
Muthiah : taat, patuh
Panggilan : Nur/Muthiah

Nurbaiti Dzimmatul Hayat : Perempuan yang senantiasa mendapatkan petunjuk Tuhannya dalam berumah tangga dan bisa memikul sendiri beban/tugas hidup.
Nur : cahaya
Baiti : rumah
Zhimmatu : tanggungan, beban
Hayat : kehidupan
Panggilan : Nur/Dzimah

Nurbania Syifa Khairiyah : Anak yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan dan menjadi obat penawar bagi kehidupan yang lebih baik.
Nur : cahaya
Bania : anakku
Syifa : obat, penawar
Khairiyah : kebaikan
Panggilan : Nur/Syifa

Nurhusna Laila Hidayati : Wanita yang bisa menerangi kebaikan dan menjadi petunjuk dalam kebenaran.
Nur : cahaya
Husna : kebaikan
Laila : malam
Hidayati : petunjuk
Panggilan : Husna/Laila

Nurin Najwa Mufida : Wanita yang bisa menerangi kebaikan dan bermanfaat bagi orang lain.
Nurin : cahaya
Najwa : bisikan rahasia
Mufida : bermanfaat
Panggilan : Nurin/Najwa

Nurmilah Fadhla Zuhaira : Perempuan yang indah yang menjadi penerang agama dan memiliki keunggulan/keutamaan dalam hidup.
Nur : cahaya, petunjuk
Milah : agama, acuan hidup
Fadhla : utama
Zuhaira : bunga kecil
Panggilan : Nur/Milah/Fadhla

Nurul Fadhilah Rahim Insani : Manusia yang penuh dengan keunggulan diri dan penyayang terhadap sesama.
Nur : cahaya
Fadhilah : keunggulan
Rahim : penyayang
Insani : manusia
Panggilan : Nur

Nurul Fathiya Ruyati : Wanita yang menjadi pembuka cahaya bagi penglihatan dan pandangan batin manusia.
Nurul : cahaya, petunjuk
Fathiya : membuka
Ruyati : penglihatan, pandangan
Panggilan : Nurul/Fathiya

Nurul Imani Rahmaniya : Wanita yang mendapatkan petunjuk dalam keimanan dan hidup dengan penuh kasih sayang.
Nurul : cahaya
Imani : keimanan
Rahmaniya : kasih sayang
Panggilan : Nurul/Rahma

Nurul Samiyah Qudrati : Wanita yang memiliki kedudukan tinggi, bisa memberikan petunjuk kepada kebenaran.
Nur : cahaya, petunjuk
Samiyah : kedudukan tinggi
Qudrati : kekuasaanku, kemampuan
Panggilan : Nur/Fatimah

Jika Anda ingin membaca judul artikel sebelumnya, silahkan klik Untaian Nama Bayi Perempuan Islam Modern Awal Dari M.

Topik yang serupa dengan artikel ini, dapat Anda temukan dalam kategori Nama Bayi Perempuan. Semoga bermanfaat. Silahkan kunjungi rangkaian Nama Bayi Perempuan kami yang lain.