Untaian Nama Bayi Perempuan Islam Modern Awal Dari R – Nama bayi Perempuan berikut adalah nama bayi Perempuan modern khususnya nama bayi Perempuan modern Islami dengan awalan huruf R, lengkap dengan arti nama bayi pada tiap nama. Sapa tau ada yg cocok untuk putri Anda.

nama bayi perempuan islami

Rabiza Ibnatu Munira : Perempuan/putri yang pandai dan bercahaya.
Rabiza: pandai dan bagus
Ibnatu: putri
Munira: bercahaya
Panggilan: Munira

Rafi’ah Nur Fauziah : Perempuan yang bisa menerangi dan mengangkat kemenangan.
Rafiah : mengangkat
Nur : cahaya
Fauziyah : menang
Panggilan : Fauzia

Rafiah Hasanatul Huda : Wanita baik-baik yang memiliki kedudukan tinggi dan mendapat petunjuk dari Tuhan.
Rafiah : tinggi, luhur
Hasanah : kebaikan
Huda : petunjuk
Panggilan : Nanah/Rafiah

Rafiatul Fitri Zaina : Perempuan yang bisa mengangkat derajat kesucian jiwa raganya dan menjadi penghias kebenaran.
Rafiatu : pengangkat
Fitri : kesucian
Zaina : perhiasan
Panggilan : Zaina/Rofia

Rahima Nisa Humaira : Perempuan yang mempunyai sifat penyayang dan putih bersih.
Rahima : penyayang
Nisa : perempuan
Humaira : putih
Panggilan : Rahima

Rahmah Nurul Jannah : Perempuan sebagai rahmat dan Allah yang selalu bersinar memancarkan keindahan.
Rahmah : rahmat, karunia
Nur : cahaya
Al-Jannah : surga
Panggilan : Nurul/Rohmah

Rahmannisa Aulia Qudsiyah : Wanita yang suka memberi dan memiliki kelebihan berupa kesucian jiwa.
Rahman : pemberi
Nisa : wanita
Aulia : utama
Qudsiyah : kesucian
Panggilan : Rahma/Nisa

Raiqa Himayatun Nufus : Perempuan bersinar yang selalu menjaga diri.
Raiqa : bersinar
Himayatu : menjaga
An-Nufus : diri
Panggilan : Raiqa

Raisya Zaida Khaira : Perempuan kaya yang selalu bertambah kebaikannya.
Raisya : kaya
Zaida : bertambah
Khaira : kebaikan
Panggilan : Zaida

Rana Nurul Wafa : Gadis cantik bercahaya yang selalu menepati janji.
Rana : gadis cantik
Nur : cahaya
Al-wafa : yang selalu menepati janji
Panggilan : Rana/Wafa

Rania Khairun Najmah : Wanita terbaik dan cantik serta mempesona pada jiwa.
Rania : mempesona
Khairu : baik
Najmah : bintang
Panggiian : Najma/Rania

Raqiya Halimatus Sa’diyah : Wanita yang derajatnya meningkat, dermawan kepada sesama, dan mendapat kebahagiaan.
Raqiya : naik, meningkat
Halimah : dermawan
Sa’diya : bahagia
Panggilan : Halimah/Raqiya

Rasya Hafsya Halilah : Perempuan kaya raya dan sungguh-sungguh dalam bekerja dan berusaha.
Rasya : kaya raya
Hafsya : sungguh-sungguh
Halilah : istri, perempuan
Panggilan : Rasya/Halilah

Raufah Haniya Maulida : Perempuan yang dilahirkan menarik, bijaksana, dan gembira.
Raufah : menarik, bijaksana
Haniya : senang gembira
Maulida : dilahirkan
Panggilan : Haniya

Rayya Rushyah Rasyidah : Perempuan bagus rupa, dermawan, dan bijaksana.
Rayya : bagus rupa
Rushyah : dermawan, cerdik, bijaksana
Rasyidah : menunjukkan jalan kebaikan
Panggilan : Rasyidah

Rayyis Rif’ah Diyanah : Pemimpin yang memiliki keluhuran agama.
Rayyis : pemimpin
Rif’ah : keluhuran
Diyanah : agama
Panggilan : Diyanah

Ridha Shafira Salsabila : Wanita yang rela menerima pemberian dari Tuhan dan akan mendapatkan kenikmatan surga.
Ridha : kerelaan, keridhoan
Shafira : kekuning-kuningan
Salsabila : mata air di surga
Panggilan : Salsa/Ridha

Rif’at Syauqiyatul Jannah : Perempuan yang memiliki derajat tinggi di hadapan Allah dan senantiasa merindukan surga-Nya.
Rif’at : tinggi derajatnya
Syauqiyatul : kerinduan
Jannah : surga
Panggilan : Rif’at

Rifa’ Nazihah Qurrata Aini : Wanita permata jiwa yang mudah diatur/penurut, dan menjauhkan diri dari dosa yang mengotori.
Rifa’ : setuju, mufakat
Nazihah : bersih dan noda
Qurrata : permata
Aini : mata
Panggilan : Rifa

Riski Zaina Habibah : Perempuan cantik dan menawan yang dijadikan kekasih Allah.
Riski : rezeki, anugrah
Zaina : perhiasan
Habibah : kekasih
Panggilan : Riski

Risya Naifah Salimi : Wanita mulia yang memiliki kedudukan tinggi dan mendapatkan keselamatan hidup dunia akhirat.
Risya : pakaian kemuliaan
Naifah : kedudukan tinggi
Salimi : selamat, sejahtera
Panggilan : Risya

Rizki Nur Anisa : Perempuan cantik yang bercahaya sebagai anugerah dan Allah Swt.
Rizki : karunia, anugrah
Nur : cahaya
Anisa : perempuan
Panggilan : Rizki/Anisa

Rizki Nur Fauziah Azzahra : Anugerah Tuhan yang akan mendapat petunjuk dan kemenangan yang gemilang.
Rizki : anugerah
Nur : cahaya
Fuaziah : menang
Azzahra : bunga
Panggilan : Fauziah/Zahr

Rizki Ziya Fadhilah : Wanita anugerah dari Tuhan yang memiliki keistimewaan dan keunggulan dalam hidup.
Rizki : anugerah, rezeki, pemberian
Ziya : istimewa
Fadhilah : unggul, utama
Panggilan : Ziya/Rizki

Rizkia Khairun Najibah : Wanita baik-baik yang mendapat anugerah dari Tuhan dan mulia.
Rizkia : anugerah/pemberian
Khairu : baik
Najibah : bernilai, mulia, utama
Panggilan : Rizkia/Nisa

Rizky Fauziah Kamila : Perempuan yang diberikan anugerah dengan sempurna dan mendapat kemenangan.
Rizky : anugerah
Fauziah : menang
Kamila : sempurna
Panggilan : Fauziah/Kamila

Jika Anda ingin membaca judul artikel sebelumnya, silahkan klik Untaian Nama Bayi Perempuan Islam Modern Awal Dari Q.

Topik yang serupa dengan artikel ini, dapat Anda temukan dalam kategori Nama Bayi Perempuan. Semoga bermanfaat. Silahkan kunjungi rangkaian Nama Bayi Perempuan kami yang lain.